Mediáció továbbképzés

Aktuális továbbképzés

SZAKMAI FELELŐS

Kovács Zoltán

Kovács Zoltán

Ügyvezető Igazgató
+36 70 321 18 69
zkovacs@vistaverde.hu

“Fontos számomra, hogy folyamatosan kapcsolatban legyek személyesen is a képzések iránt érdeklődőkkel.” Bővebben »

A mediáció továbbképzésről

A mediáció továbbképzésről általánosan

A közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009.(XII. 17.) IRM rendelet kötelező továbbképzést ír elő mindazok számára, akik a (korábban az IRM által létrehozott) Közvetítői Névjegyzéken közvetítőként szerepelnek.

A közvetítői tevékenység megfelelő szakmai színvonalának biztosítása érdekében – a megszerzett ismeretek és készségek folyamatos szinten tartása, fejlesztése céljából – a természetes személyt továbbképzésben történő részvételi kötelezettség terheli. A továbbképzési kötelezettség továbbképzési kreditpontok megszerzésével teljesíthető. A továbbképzésre kötelezettnek a miniszteri rendeletben meghatározott, a továbbképzési kötelezettség teljesítéseként elismert képzések valamelyikén kell részt vennie, és annak elvégezését a miniszter részére igazolnia.

A mediáció továbbképzésen való részvétel feltétele

A mediációs tematikus kurzuson való részvételt azoknak ajánljuk, akik már részt vettek egy minimum 60 órás engedélyezett mediátor alapképzésen, és szeretnék a mediáció specifikus szempontjait megismerni, annak gyakorlatát elsajátítani.

A mediáció továbbképzés kurzus elvégzését igazoló okirat

IGAZOLÁS. A kurzus igazolásának feltétele a hatékony, együttműködő részvétel a teljes programon.

A mediáció továbbképzés időtartama és helyszíne

Időpont: A csoportos programok kezdési időpontja a jelentkezések számától függ. Minimum létszám (7 fő) esetén indulnak, a kurzusok általában szombati napokon kerülnek megtartásra.
A programok általában egy naposak, kb. 9:00-18:00-ig tart.

Helyszín: Vista Verde Oktatási Központ iroda, 1085 Budapest, József Krt. 37-39. 4. em. 28. (a helyszín a résztvevők számának függvényében változhat).

A mediáció továbbképzés részvételi díja

25 000.– Ft / nap (áfamentes)

A képzés típusai

Családi, válásügyi mediáció

A képzés engedélyszáma: E-000378/2014/D008

A családi, válási mediáció a krízisben lévő családok vagy válófélben lévő felek közötti konfliktusban alkalmazható alternatív vitarendezési technika. A válási mediációnak nem elsődleges célja a felek kibékítése, sokkal inkább a felek közötti jövőre vonatkozó együttműködés kialakítása, kereteinek felépítése.

Tréner: Dr. Juhász Éva Anna

Tematika:

Gyakorlat családi közvetítői eljárásban:

 • családi/válási ügyekben alkalmazott kommunikációs technikák
 • előkészítő beszélgetés családi/válási ügyekben

Családi mediáció jogi háttere:

 • 2014. évi V. tv. (Polgári törvénykönyv) IV. könyve (családjog vonatkozó részei
 • Gyermekvédelmi közvetítői eljárás (1997. évi XXXI. tv. (Gyermekvédelmi tv.)
 • 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet vonatkozó részei

Gazdasági mediáció

A képzés engedélyszáma: E-000378/2014/D009

Számos esetben előfordul, hogy egy gazdasági vita következtében drága, évekig elhúzódó perbe bonyolódnak a felek. A megegyezés jóval gyorsabb és költséghatékonyabb megoldás, amire egyre több vitába kerülő cég/üzleti fél felfigyelt és igényt is tart. Éppen ezért egyre fejlődő területté kezd válni a gazdasági mediáció szakterület.

Ha van eszközünk, miért ne használnánk?

Tréner: Hunyadi Krisztina

Tematika:

 • Gazdasági szakmediációs kompetenciafejlesztés
 • A mediáció lehetőségei a gazdasági szektorban
 • Esetelemzések
 • Módszerorientált gyakorlatok
 • Kommunikációs technikák

Kamasz mediáció

A képzés engedélyszáma: E-000378/2014/D010

Az iskolai mediációs konfliktuskezelési programok eredményeképpen a mediációban részt vevő tanárok, diákok negatív érzései a félelem, az ellenségesség csökkennek. A diákok felelősségérzete növekszik azáltal, hogy önkéntesen vesznek részt saját problémáik megoldásában. Az iskolában kevesebb időt kell fegyelmi ügyekkel és problémamegoldással tölteni. Idővel csökkennek a konfliktusok, így mindenki többet törődhet a tanulással, tanítással. Ha van eszközünk, miért ne használnánk?

Tréner: Kovács Piroska

Tematika:

 • A gyermek szempontjai válás előtt és után
 • válás előtt: szülő-gyermek kapcsolatok újrarendezése
 • válás után: szülői elidegenítés szindróma
 • Kamaszmediáció
 • Nyelvezet és empátia
 • Mediáció az iskolában
 • Konfliktuskezelés az iskolában
 • Alkalmazott módszerek
 • Esetgyakorlat
 • Kétszemélyes helyzetek
 • Közösséget érintő helyzetek

Mediátori önismeret és a mediátori készségek fejlesztése továbbképzés

Kinek javasoljuk?

Annak, aki emberekkel foglalkozik, különösen vigyáznia és figyelnie kell önmagára. Fokozottan igaz ez azokra, akik a mediáció során nap mint nap nagy érzelmi hőfokú konfliktushelyzetekben közvetítenek a felek között. A mediátor képzés után ezért nagy szükség van arra, hogy szakmai személyiségünket is karbantartsuk.

Ha szeretnénk megérteni, hogy

Mi bosszant fel minket, mi az, amivel nem vagyunk képesek megbirkózni, mit csinálhatnánk tudatosabban, hogyan őrizhetjük meg erőnket és elkötelezettségünket, hol tartunk a pályánkon?

A napi munka sodrásában nem mindig van lehetőségünk arra, hogy ezeket a kérdéseket önmagunknak feltehessük. A továbbképzés során nem csak önmagunkkal tudunk elbeszélgetni ezekről a témákról, hanem hasonló cipőben járó kollégákkal dolgozunk és fejlődünk együtt.

Tréner: Kovács Piroska

Ízelítő a tematikából:

 • Önismeret, mint mediátori kompetencia
 • A mediátor készségei, az én készségeim
 • Érzelmi intelligencia a mediációban
 • Kommunikáció – én üzenetek megfogalmaztatása
 • Erős érzelmek megjelenése, kezelésük
 • Életszemlélet, rejtett forgatókönyveink
 • Megfelelési vágy – segítő szindróma
 • Kiégés és megelőzésének lehetséges módjai

Aktuális

Mediáció itthon, avagy mit mutat a mérleg nyelve?

A fejlődő civilizáció sajátosságaiból kifolyólag a mediátor közbenjárásáért kiáltó esetek száma egyre inkább növekszik. A mediáció iránti igény tehát egyre nő, a szakemberek száma viszont még korántsem zárkózott fel a jelentkező igényekhez képest. Szükség van a...

További információ:

info@vistaverde.hu

+36 70 321 18 69

További képzések:

További szolgáltatások:

Rólunk mondták:

Tunyoghy Kinga, résztvevő:

“Ha jobban belegondolok, nem lehet azt írni, hogy elvárások nélkül érkeztem a képzésre, mert ha más nem is, látens elvárásom biztosan akadt. Az elmúlt időben részt vettem néhány képzésen, s ez, számomra minden várakozásomat felülmúlta. A mércét felrakta. Barátságos, biztonságos légkör, hatalmas tudásanyag, ami áramlik a képzésen.”

Vista Verde közelgő eseményei
Események Vista Verde közelgő eseményei