Vállalati diagnosztikai eszközök

Milyen szervezeti felmérést keresel?

Vállalati diagnosztikai eszközeinkről részletesebben:

Munkavállalói elégedettség felmérés

Az elégedettség szorosan összefügg a szervezeti klímával és a jutalmazási illetve ösztönzési rendszerrel, így közvetett módon a munkavállalói elégedettség felmérése során ezekről a szervezeti elemekről is visszajelzést kapunk. Az elégedettséget, bár sokan szinonimaként használják nem egyenlő a boldogsággal, de alapvető szerepet játszik abban, hogy teljes legyen az élet.

A  munkavállalói elégedettség elméleti alapja

Több motivációs elmélet épít (Herzberg; McClelland; Hackman&Oldham; Adams; Locke; Vroom stb.) arra az interakcionalista szemléletre, hogy az elégedettség mind a munkáltató, mind pedig a munkavállaló oldaláról, akkor épül fel, ha a személyes igények kielégülnek. Személyes interjúk, kérdőívek, illetve team coachingok formájában segítjük a munkavállalókat abban, hogy kifejezhessék gondolataikat és elégedettségüket a szervezettel kapcsolatban.

Az eredmények összesítése után elkészítjük az elégedettség szintjéről számot adó szervezeti profilt. Az eredmények konstruktív építőkövei lehetnek a szervezeti folyamatok javításának és a kultúra fejlesztésének, aminek hatására nő az általános elégedettség mértéke, ezen keresztül pedig javul a teljesítmény.

360 fokos felmérés

Szerintem, szerinted, szerinte, szerintünk, szerintetek, szerintük is nagyszerű a munkaerő!

A 360 fokos felmérés lehetővé teszi, hogy ellenőrzött és számszerűsített körülmények között ellenőrizzük a munkakör által igényelt kompetenciák meglétét több értékelő segítségével.

Így a releváns személyek perspektíváján keresztül reális képet kaphatunk az ellenőrizni kívánt munkavállalóról. Erre azért van szükség, mert így kisebb a személyes torzítás mértéke. Továbbá másként viszonyulunk közvetlen munkatársainkhoz, feletteseinkhez és beosztottjainkhoz. Így sokszor a felmerülő problémákat csak a munkavállalók egy bizonyos csoportja tapasztalja, és a mérésbe való bevonásukkal válik teljessé a kialakult kép.

A 360 fokos felmérés megalapozza a vállalati döntéseket, hitelessé, és elfogadhatóvá teszi azokat.
Mivel ellenőrzött, és kérdőívekkel is alátámasztott, ezért a csoportpolarizáció jelenségét is kizárhatjuk, tehát reális, és befolyásolástól mentes eredményeket kapunk. Statisztikai eljárással a számszerűsített adatokból a vizsgált személyiség – konstruktumokra specifikus profilt alkotunk.

Shadow Coaching

A munkapróba tesztekhez hasonlóan a shadow coachig is on-the-job módon, azaz:

magát a munkavégzést megfigyelve, annak természetes környezetében és menetében képes felmérni a vizsgálni kívánt kompetenciákat, és a megszerzett ismeretek adaptív felhasználását.

A shadow coaching a teljesítmény mérését, a fejlesztés menetének kialakítását, és a képzés utáni utókövetést teszi lehetővé, de akár a coaching folyamatnak is része lehet

A megfigyelt eredmények képezik a visszajelzés, avagy a további javaslatok alapját. Szakképzett szakembereink közösen megbeszélt időintervallumban követik a klienst, és előre kialakított értékelő lapoksegítségével adnak releváns visszajelzést a munkavégzésről

Szervezeti kultúra felmérés

MIT JELENT A SZERVEZETI KULTÚRA?

Miért fontos a szervezeti kultúra?

Mert minden munkafolyamat ebbe ágyazódik bele, és e nélkül a kooperáció és a team munka megvalósíthatatlan. A szervezeti kultúrának vannak látható és láthatatlan elemei, ahogyan azt több pszichológiai modell (lásd: Jéghegy modell – Hall; Hagyma modell – Trompenaars) is bemutatja.

A szervezeti kultúra változtatása a diagnosztikával kezdődik, amit egy szervezetin kultúra felmérésére kifejlesztett egyedi mérőeszközzel valósítunk meg. A számszerűsített adatokból statisztikai eljárással felvázolható a szervezeti kultúra, amelyet egy összefoglaló profilban nyújtunk át a megrendelőknek.

Aktuális

Változás vagy változtatás?

Nem mindegy! Egyik ugyanis előfeltétele a másiknak! Ha nem vagyunk képesek a szemléletmódbeli változásra, nem fogunk tudni változtatni sem!

További információ:

info@vistaverde.hu

+36 70 321 18 69

Rólunk mondták:

Czeiner Réka, résztvevő

“Dr. Juhász Éva Anna és Kovács Piroska személyében kiváló szaktudással és remek előadókészséggel rendelkező szakembereket, egyúttal nagyon kedves, segítőkész embereket ismertem meg, ami az oktatási központ többi dolgozójáról is teljes mértékben elmondható!  Az átadott tudás magas szívonalú, kiválóan rendszerezett és összeszedett, szakmailag és a magánéletben is nagyon jól hasznosítható. Mindezeknek köszönhetően a foglalkozások remek hangulatban teltek, szinte túl gyorsan elteltek az órák, a napok, s minden nap úgy indultam haza, hogy bár ne lenne még vége a napnak!”

Események